banner2

Overzicht detectie stallingOverzicht verwijsbord

Utrecht FRIS

Het fietsdetectiesysteem en de verwijsborden voor 6 fietsenstallingen in Utrecht is momenteel in aanleg. Voorjaar 2015 worden de systemen opgeleverd.

De detectiesystemen in Utrecht zullen het aantal beschikbare stallingsplekken detecteren. Verwijsborden langs de weg geven aan de fietsers aan in welke fietsenstalling een plek beschikbaar is voor hun fiets.

 

De systemen werken geheel autonoom en zeer nauwkeurig. Binnenkort vindt u hier meer informatie.