Resultaten CO2 Reductie - LumiGuide

Behaalde Resultaten CO2 Reductie

Lumi Guide heeft in 2014 een aantal praktische maatregelen genomen en ingezet. Hiermee wordt er ook direct CO2 gereduceerd:

– Inkoop van zeer energiezuinige apparatuur. Denk hierbij aan A++ huishoudelijke apparatuur en een warmtepomp voor koelen en verwarmen.

– Actief beleid om te verblijven in B&B’s tijdens projecten om het aantal gereden kilometers sterk te verminderen.

– Met de realisatie van diverse parkeerdetectie en -verwijssystemen voor auto’s heeft Lumi Guide, uitgaande van gemiddeld 4 parkeergarages per jaar die zijn voorzien van ons systeem, reeds 28 ton aan CO2 uitstoot in totaal bespaard (scope 3) voor onze klanten en eindgebruikers.

In het CO2 Voortgangsverslag 2014 Lumi Guide en de Lumi Guide Ketenanalyse Verwijssystemen – Parkeren met of zonder parkeerdetectie- en verwijssysteem is de verdere onderbouwing van de verbetermaatregelen terug te vinden.